Redakcja:
ul. Jutrzenki 97, 02-231 Warszawa

Wydawca:
Fundacja Polski Dom Mediów