Eco Miasto to już nie futurystyczna mrzonka a realny projekt, który zdobywa coraz większe uznanie i poparcie na całym świecie. Eco Miasto to projekt, którego celem jest stworzenie samowystarczalnego, zrównoważonego społeczno–ekonomicznie środowiska mieszkalnego. Obejmować on będzie wszystkie aspekty życia społecznego, otoczenia i gospodarki, w tym stworzenie nowych miejsc pracy, poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie lepszych warunków życia lokalnych społeczności, ochronę środowiska i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Eco Miasto będzie również wykorzystywać nowe technologie, takie jak inteligentne osiedla, ograniczać emisje i zapewniać lepszy dostęp do zrównoważonych źródeł energii. Eco Miasto to również współpraca pomiędzy władzami lokalnymi i mieszkańcami, aby zapewnić rozwój gospodarczy i poprawę jakości życia.
Eco Miasto to wyjątkowo nowatorski projekt czasopisma, które nie tylko skupia się na rozwiązywaniu problemów środowiskowych, ale również na odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów i energii, a także na dostarczaniu informacji na temat nowych technologii i innowacji. Redakcja będzie starała się również zmieniać sposób, w jaki ludzie żyją w swoich miejscach zamieszkania, kładąc nacisk na przyjazne środowisku rozwiązania.
Zespół Redakcji to pasjonaci zainteresowani ekologicznym modelem życia, w którym ludzie i przyroda wzajemnie się wspierają i uzupełniają. Intencją naszych publikacji prasowych jest chęć tworzenia społeczeństwa, które dąży do rozwoju i życia w harmonii z naturą. To również projekt zachowania środowisk naturalnych dla zwierząt na całym świecie. Skutki niszczenia środowiska naturalnego na naszej planecie od kilkunastu lat są widoczne, dlatego też naszym celem podstawowym będzie edukowanie i mobilizowanie społeczeństwa do aktywności i działania na rzecz ochrony środowiska. Mamy nadzieję na współpracę ze wszystkimi instytucjami państwowymi i osobami prywatnymi, którzy chcą wspierać naszą misję ochrony środowiska.

Redakcja

Redaktor Naczelny
Roman Gembarzewski
naczelny@ecomiasto.com.pl

Z-cy Redaktora Naczelnego
Beata Bozdogan
redakcja@ecomiasto.com.pl

Magdalena Wiśniewska
Szefowa Działu Środowiska Naturalnego

Marcin Woźniak
Redaktor Działu Zrównoważonej Architektury i Urbanistyki

Katarzyna Jankowska
Redaktorka Działu Ekologicznych Technologii

Michał Kwiatkowski
Szef Działu Odnawialnych Źródeł Energii

Alicja Szymańska
Redaktorka Działu Społeczności Lokalnych

Jakub Nowicki
Redaktor Działu Transportu Ekologicznego

Natalia Zalewska
Redaktorka Działu Edukacji Ekologicznej

Karolina Kaczmarek
Szefowa Działu Mody

Rafał Pawlak
Redaktor Działu Kulinarnego z Akcentem Ekologicznym

Weronika Mazur
Redaktorka Działu Zrównoważonego Turystyki

Tomasz Adamczyk
Redaktor Działu Ekologicznych Inicjatyw Społecznych

Aleksandra Zając
Redaktorka Działu Zdrowego Stylu Życia i Wellness

Grzegorz Kowalik
Redaktor Działu Przyrody i Bioróżnorodności