Eco Miasto - Eco Rodzicielstwo

Rodzicielska odpowiedzialność, troska o prawidłowy rozwój czy edukacja ekologiczna to ważny element wychowania dziecka. Rodzice powinni uczyć dzieci odpowiedzialnego zachowania wobec otaczającego ich środowiska, wyjaśniać im jakie są skutki niewłaściwych działań i jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. Należy także uświadamiać dzieciom, że to od nich zależy, czy przyszłe pokolenia będą miały dostęp do czystego powietrza, wody, zdrowych produktów żywnościowych oraz do bogatego środowiska. Dzieci powinny być uczone, jak przeciwdziałać marnotrawstwu, segregować śmieci oraz jak oszczędzać ich zużycie. Rodzice powinni także zachęcać dzieci do czynnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, np. wspólnym sadzeniu drzew, wycieczkach edukacyjnych, projektach ekologicznych.
Miłość do zwierząt i wrażliwość na ich los także powinny być częścią procesu wychowania dziecka. Rodzice powinni uczyć dzieci, jak szanować zwierzęta, dbać o ich dobrostan, że nie należy ich krzywdzić, zmuszać do wykonywania czynności, których nie są w stanie zrozumieć ani wykonać. Rodzice powinni także uwrażliwiać dzieci na cierpienie i krzywdę zwierząt oraz uczyć, jak wpływać pozytywnie na ich życie.
Rozbudzajmy w dzieciach kreatywność w zakresie wymyślania nowych sposobów na ochronę środowiska i szacunek do zwierząt. Uczmy je, że to my jesteśmy odpowiedzialni za ich los i że musimy zadbać o zachowanie równowagi w naszym środowisku. Dzięki takim nawykom i wychowaniu dzieci będą w przyszłości mogły cieszyć się pięknym i zdrowym środowiskiem. Czytajmy wspólnie książki, opowiadajmy bajki, które uczą dzieci jak ważne jest dbanie o środowisko i szacunek do zwierząt. Dzieci będą naśladować nasze dobre przykłady.